Pages


Zapytanie ofertowe w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie platformy geoinformacyjnej OpenCard Proximity Platform do zastosowań w geomarketingu”, na który firma OpenCard zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oferty można składać do dn. 28 grudnia 2015 r.


OpenCard bon zapytanie ofertowe
OpenCard bon oferta (wzór)
OpenCard bon oświadczenia (wzór)
Informacja o wyborze oferty
Instagram